Wysyłanie matek

Matki pszczele wysyłane do oceny powinny być martwe. Najczęściej są to matki nieprzyjęte przez rodziny i odnalezione martwe przed ulem. W przypadku żywych matek, które są usuwane z rodziny w celu poddania nowej matki należy je przed wysłaniem uśmiercić poprzez włożenie do zamrażarki na jedną dobę. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie przesyłki matka powinna być umieszczona w czystej klateczce transportowej używanej do przesyłania matek pszczelich. Klateczka powinna być umyta w ciepłej wodzie, aby usunąć ciasto cukrowe. Najlepiej zawinąć matkę w kawałek papieru toaletowego aby martwa matka nie obijała się o ściany klateczki i nie wypadła z niej.

W kopercie z matką powinny znajdować się informacje o matce pszczelej i adres e-mail na który zostaną wysłane wyniki pomiarów matki.

Kopertę z matką należy przesłać na adres: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytet Rolniczy 29 Listopada 56 31-425 Kraków

Jeśli pszczelarz wysyła większą liczbę matek i oczekuje na uzyskanie informacji o każdej matce osobno, każda z nich powinna być zapakowana w osobnej odpowiednio opisanej kopercie i umieszczona we większej kopercie lub pudełku. Podobnie grupy pszczelarzy (na przykład koła pszczelarzy) mogą wysłać w jednej przesyłce większą liczbę matek w oddzielnych opisanych kopertach.