Wielkość matek pszczelich


długość skrzydła pszczoły miodnej

Zakłada się że większe matki pszczele są lepszej jakości ponieważ mają większy zbiorniczek nasienny i większą liczbę rurek jajnikowych. W przypadku matek ratunkowych rozmiar matki zależy w dużym stopniu od wieku larw użytych do ich wychowu (Woyke, 1971). Matki pszczele wychowane ze starszych larw są mniejsze. Na wielkość matek ma także wpływ dostępność pokarmu w rodzinie wychowującej i liczba pszczół karmicielek. W procesie wychowu matek przez hodowców do rodziny wychowującej wprowadzane są kolejno duże partie mateczników. Można oczekiwać, że każda kolejna partia mateczników będzie pod coraz gorszą opieką z powodu wyeksploatowania pszczół karmicielek. W tej sytuacji niektóre matki wychowane w ten sposób są wyraźnie mniejsze od matek rojowych lub z cichej wymiany. W skrajnych przypadkach matka pszczela może być tak mała że przechodzi przez kratę odgrodową.

Zbyt mały rozmiar matek dostępnych w handlu niepokoi niektórych pszczelarzy (Kruk, 2017). W przeszłości obowiązywała norma branżowa na matki pszczele. Można ją pobrać ze strony:
http://apiswiki.pl/archive/pub/pakt/bn-77_9148-02.pdf
Norma ta między innymi określała minimalną długość przedniego prawego skrzydła dla matek krajowych (A. m. mellifera), kaukaskich (A. m. caucasica) i kraińskich (A. m. carnica) odpowiednio: 9,75, 9,53 i 9,60 mm.
W celu zmierzenia długości skrzydła należy go oderwać, umieścić pomiędzy dwoma kawałami szkła (na przykład szkiełkami mikroskopowymi) i pobrać jego obraz w świetle przechodzącym. Może być do tego użyty mikroskop lub skaner biurowy z przystawką do skanowania przeźroczy. Aby wykonać pomiar konieczna jest znajomość rozdzielczości obrazu i przeliczenie długości wyrażonej w pikselach na długość wyrażoną w milimetrach. W przypadku skanera informację o rozdzielczości obrazu można uzyskać z ustawień urządzenia. W przypadku mikroskopu konieczne jest skalowanie zdjęcia na podstawie wzorca długości.
Bezpłatne badanie jakości matek pszczelich obejmie także pomiar długości skrzydeł.

Literatura
Kruk C., (2017). Wychów matek pszczelich. I Pomorska Konferencja Pszczelarska, p. 103-111.
Woyke, J. (1971). Correlations between the age at which honeybee brood was grafted, characteristics of the resultant queens, and results of insemination. Journal of Apicultural Research, 10(1), 45-55.