IX POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Byliśmy obecni na IX Polskim Kongresie Przedsiębiorców, zorgaznizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Kongres od 9 lat realnie wpływa na działania polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Przeprowadziliśmy szereg rozmów dotyczących przyszłych inicjatyw w obszarze wykorzystania badań projektu.