matka pszczela w mateczniku

Wymieniasz matki pszczele?

Część z nich nie została przyjęta?

Sprawdź co poddajesz!

Prześlij nieprzyjęte matki w celu zbadania ich jakości!


Jak wysłać matkę pszczelą do badania?

 

 

W dniach 18-19.01.2023 r. w Kielcach odbywały się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW. Wśród wystawców nie zabrakło naszego przedstawiciela projektu Pana Wojciecha Borówki, który prezentował główne złożenia projektu i nawiązywał kontakty z przedsiębiorcami.

 

Wygłoszono referat o jakości matek na konferencja pszczelarskiej "Nauka praktyce" odbywającej się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

Centralne Targi Rolnicze to Największe Targi Nowoczesnych Technologii dla Rolnictwa w Polsce. Naszym przedstawicielem był Pan Wojciech Borówka broker z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Mieliśmy ogromny zaszczyt być uczestnikami  "Śniadania z Przedsiębiorcą" zorganizowanym w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Spotkanie odbyło w gmachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki URK. Na spotkaniu mieliśmy możliwość zaznajomić pozostałych uczestników z platformą oraz usługami świadczonymi w ramach naszego projektu.

Byliśmy obecni na IX Polskim Kongresie Przedsiębiorców, zorgaznizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Kongres od 9 lat realnie wpływa na działania polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Przeprowadziliśmy szereg rozmów dotyczących przyszłych inicjatyw w obszarze wykorzystania badań projektu.

Zapraszam na Dni Owada które odbywają się od  27 do 29 maja, w godzinach od 10:00 do 17:00 w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46).


przylga pszczoły miodnej

W czasie wychowu matki pszczele są często uszkadzane przez opiekujące się nimi robotnice. Najczęściej uszkodzeniu ulegają przylgi, ale w niektórych przypadkach może brakować większych fragmentów nóg i czułków.

Przylgi to miękkie wyrostki znajdujące się na końcu każdej nogi pomiędzy dwoma pazurkami. Kiedy pszczoły poruszają się po szorstkich powierzchniach trzymają się podłoża za pomocą pazurków (górna część rysunku). Natomiast na gładkiej powierzchni pazurki ulegają poślizgowi i pszczoły trzymają się podłoża za pomocą przylg (dolna część rysunku). Przylgi są ważne szczególnie u matek, u których służą do trzymania się gładkich plastrów w czasie składania jaj. U matek sprzedawanych w Polsce uszkodzenia ciała stwierdzono u ponad 13% matek (Czekońska, 2001).
Aby stwierdzić uszkodzenia przylg należy włożyć matkę do przezroczystego pudełka i obserwować jak matka chodzi do góry nogami po gładkiej, przezroczystej powierzchni. Najlepiej do obserwacji użyć mikroskopu stereoskopowego lub lupy.
Bezpłatna ocena jakości matek nie obejmuje badania uszkodzeń przylg i innych części ciała. Badanie takie może być wykonane jedynie u żywych matek przed ich poddaniem do rodziny pszczelej.
Uszkodzenia matek pszczelich pochodzących z wychowu najprawdopodobniej związane są z tym, że opiekują się nimi robotnice z obcej rodziny. Co ciekawe uszkodzenia nóg występują także u robotnic przechowywanych w klateczce w swojej własnej rodzinie (Zajdel i in. 2014). Może to sugerować że matki pszczele przetrzymywane w izolatorze Chmary także mogą być narażone na uszkodzenia nóg, ale nie znam żadnych badań na ten temat.

Literatura
Czekońska, K. (2001). Quality of honey bee queens commercially available in southern Poland. Journal of Apicultural Science, 45, 5-11.
Zajdel B., Gąbka J., Jasiński Z., Madras-Majewska B. (2014) Injuries of worker bees (Apis mellifera carnica) stored in own and stranger queenright colonies. Journal of Apicultural Science 58:33–39.


sztuczne unasiennienie matki pszczelej

Matki pszczele sztucznie unasiennione (inseminowane) nie powinny być poddawane do rodzin produkcyjnych, używanych do produkcji miodu czy innych produktów pasiecznych. W porównaniu do matek naturalnie unasiennionych obserwuje się u nich wiele niekorzystnych cech (Cobey, 2007).

Matki sztucznie unasiennione:

  1. Żyją krócej (Harbo & Szabo, 1984).
  2. Gromadzą mniej plemników w zbiorniczku nasiennym (Harbo & Szabo, 1984).
  3. Zaczynają składać jaja później (Wilde 1994).
  4. Częściej nie podejmują czerwienia lub czerwią trutowo.
  5. Częściej są wymieniane w procesie cichej wymiany (Gerula i Bieńkowska, 2002).
  6. Częściej występują u nich uszkodzenia nóg i innych części ciała (Gerula i Bieńkowska, 2002).
  7. Są droższe.

Zaletą matek sztucznie unasiennionych jest jedynie pełna kontrola nad pochodzeniem trutni, które ją unasienniły. Jest to cecha ważna w hodowli.
Sztucznie unasiennione powinny być jedynie matki reprodukcyjne i zarodowe, które są używane przez hodowców do produkcji matek.

Literatura
Cobey, S. W. (2007). Comparison studies of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee queens and factors affecting their performance. Apidologie, 38(4), 390-410. https://doi.org/10.1051/apido:2007029
Gerula, D., & Bieńkowska, M. (2002). Effect of injury to honeybee queens on egg laying rate and colony strength. Journal of Apicultural Science, 46(1), 75-83.
Harbo, J. R., & Szabo, T. I. (1984). A comparison of instrumentally inseminated and naturally mated queens. Journal of Apicultural Research, 23(1), 31-36. https://doi.org/10.1080/00218839.1984.11100606
Wilde, J. (1994). The effects of keeping queen honey bees after instrumental insemination on their performance. Acta Academiae Agricultural Technicae Olstenensis, Zootechnica, 39, 153-166.